Frezarea este o operaţie de aşchiere executată cu ajutorul unei scule roti-toare prevăzută cu mai multe tăişuri, denumită freză ; scula efectuează miş-carea principală de rotaţie, iar mişcările de avans sunt executate fie de cătresemifabricat, fie de către sculă. Frezarea se efectuează pe maşini de frezat.Prin frezare se pot prelucra suprafeţe exterioare sau interioare, plane,cilindrice sau profilate.

Tipărire
Go to top